05/04/18  Chuyên môn  677
Giờ ra chơi là dịp để học sinh thư giãn, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gan học tập căng thẳng, do vậy thư viện là một trong những điểm hấp dẫn thu hút đông đảo học sinh các khối lớp.
 21/03/18  Chuyên môn  3699
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  Căn cứ văn bản số 1395/SGDĐT-MN-TH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện quản lý ...