A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY ĐỊNH NỀN NẾP LÀM VIỆC CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ văn bản số 1395/SGDĐT-MN-TH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách trong trường tiểu học.

     Nay trường tiểu học Trần Phú quy định một số nền nếp làm việc đối với công chức, viên chức như sau :

QUY ĐỊNH NỀN NẾP LÀM VIỆC CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Năm học : 2017 – 2018

 

  Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ văn bản số 1395/SGDĐT-MN-TH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện quản lý hồ sơ, sổ sách trong trường tiểu học.

     Nay trường tiểu học Trần Phú quy định một số nền nếp làm việc đối với công chức, viên chức như sau :

 

I / GIỜ GIẤC GIẢNG DẠY – SINH HOẠT HỘI HỌP :

1. Giảng dạy :

+ Sáng: Từ 6 giờ 45 đến 10 giờ 40 ( theo thời khoá biểu )

+ Chiều: Từ 12 giờ 45 đến 16 giờ 40 ( theo thời khoá biểu )

       Ra chơi: 20 phút :   - Sáng từ 9 giờ   à 9 giờ  20 phút.

                             - Chiều từ 15 giờ  à15 giờ  20 phút.

 

    2. Hội họp :

    -  Họp giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổng phụ trách vào thứ sáu hàng tuần

( vào giờ ra chơi ).

    -   Họp Hội đồng sư phạm : Lúc 8 giờ thứ bảy của tuần đầu tháng ( ghi chép nội dung theo mẫu quy định ).

  • Tổ chuyên môn sinh hoạt : 2 lần / tháng.

            ( Lấy ngày thứ bảy sinh hoạt từ 7 giờ 30 à 10 giờ 30 )

  • Tổ văn phòng họp: 1 lần / tháng.

II/ HÀNH VI, TÁC PHONG, NGÔN NGỮ,  ĂN MẶC CỦA CB – GV :

       1. Ăn mặc:

         - Các buổi lễ truyền thống và hội nghị quan trọng ( Lễ khai giảng, Hội nghị CC-VC, Hội nghị CMHS, ĐH Liên Đội, 20/11, Sơ kết, Tổng kết.. ).

                             + Nữ mặc áo dài

                             + Nam đi giày, đeo cà vạt

         - Lên lớp và làm việc hàng ngày :

             + Giáo viên nữ mặc áo dài vào ngày thứ 2

              ( nên mặc áo dài truyền thống, hạn chế mặc áo dài cách tân )

            + Các ngày còn lại có thể mặc trang phục khác ( sơ mi, đầm, váy có tính sư phạm, thẩm mỹ  )

            + Khuyến khích ăn mặc đẹp, mặc áo dài nhiều ngày.

            + Trang phục phải đảm bảo tính sư phạm.

                Cần tránh sự dễ dãi, tùy tiện trong cách ăn mặc:

                     + Áo thun mỏng, quần bò bó sát….

                     + Váy quá ngắn (  chân váy trên đầu gối )

          2. Hành vi, tác phong, ngôn ngữ :

         - Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB, giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

          - Trong giờ làm việc tất cả CB – GV phải thể hiện tác phong công nghiệp, tập trung làm việc theo chuyên môn của mình ( tránh làm việc riêng như đánh cờ, chơi game, thêu thùa, đọc truyện, đi mua sắm, la cà đến các lớp đang dạy hoặc phòng làm việc của BGH, văn phòng để trò chuyện).

          - Không trao đổi chuyện riêng lúc hội họp, lên lớp .

          - Không mang con nhỏ đến lớp, phòng hội nghị, văn phòng làm việc.

          - Không ăn uống trong giờ lên lớp .

        - Giáo viên hàng ngày phải đến lớp trước 15 phút ( Riêng cán bộ thuộc tổ văn phòng nếu được phân công trực phải có mặt tại công sở làm việc hàng ngày trước 20 phút )

        - Luôn giữ gìn ngôn ngữ trong sáng khi giao tiếp với mọi người.

       - Các hành vi giáo viên không được làm ( theo Điều 38 của Điều lệ trường TH )

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp.

+ Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

+ Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

+ Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

+ Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp.

+ Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục.

III/ QUY CHẾ CHUYÊN MÔN :

       1. Dự giờ : 1 tiết / tuần/ GV ; 2 tiết /tuần / tổ trưởng; 2 tiết /tuần / Phó hiệu trưởng và hiệu trưởng ( tính cả tiết thao giảng và sinh hoạt chuyên môn ). Riêng giáo viên bộ môn theo quy định của PGD-ĐT.

   Các tiết dự giờ chuyên đề, dự giờ học tập đồng nghiệp không xếp loại.

Chú ý:

+ GVCN: Xây dựng kế hoạch dự giờ đồng nghiệp trong, ngoài tổ chuyên môn ( 10 tiết ngoài tổ, 25 tiết trong tổ ).

+ BGH- tổ trưởng: Dự giờ báo trước và dự giờ đột xuất. ( trong đó 30% thời gian dự giờ dạy tăng buổi, 70% thời gian dự giờ dạy chính khoá )

       2. Thao giảng :  1 tiết /giáo viên/ học kỳ ( thời điểm thao giảng phải đảm bảo tính khoa học; có hiệu quả ).

       3. Mở chuyên đề : 1 chuyên đề / học kỳ/ tổ chuyên môn .

       4. Kiểm tra vở ghi của học sinh: ( 3 lớp/tuần/P.HT; 1 lớp/tuần/TT-TP ).

       5.  Hồ sơ chuyên môn :

                     Giáo viên:

Tổ trưởng chuyên môn:

+ Giáo án 

 

+ Sổ kế hoạch ( Năm, học kỳ, tháng, tuần )

+ Sổ chủ nhiệm ( theo mẫu)

+ Sổ nghị quyết  ( 2 lần/ tháng )

+ Sổ dự giờ ( theo mẫu, ghi rõ tiết thao giảng )

+ Sổ kiểm tra

+ Sổ liên lạc ( Trừ giáo viên bộ môn )

+ Sổ rút kinh nghiệm dự giờ, thao giảng

+ Sổ công tác (ghi chép sinh hoạt chuyên môn và hội họp. Riêng cuộc họp HĐSP phải ghi chép theo mẫu của trường)

+ Sổ kế hoạch báo giảng, thao giảng

+ Sổ tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên . . .

+ Sổ theo dõi ký duyệt giáo án

+ Sổ học tập CM hè – CTrị, tư tưởng HCM

+ Hồ sơ lưu báo cáo, văn bản chuyên môn

+ Sổ nhật kí sử dụng ĐDDH ( theo mẫu )

 

+ Hồ sơ lưu báo cáo, văn bản họp chủ nhiệm, họp HĐSP, văn bản chuyên môn…

 

 

  6. Kí duyệt hồ sơ :

+ Giáo án : Tổ trưởng chuyên môn kí duyệt vào thứ sáu hàng tuần, mỗi lần chỉ ký duyệt trước 1 đến 2 tuần. ( BGH sẽ kiểm tra lại 1 lần/ tháng ). Riêng tổ trưởng thì trình BGH ký duyệt .

+ Sổ chủ nhiệm : GVCN Trình Ban giám hiệu kí duyệt 1 lần/ tháng vào ngày 10 của tháng.

+ Hồ sơ khác :  Trình Ban giám hiệu kí duyệt theo từng thời điểm .

  7. Nội dung họp tổ chuyên môn:

Tuần 1:

+ Thảo luận sách giáo khoa ( nội dung dạy trong tháng, quý, học kỳ. Tập trung trao đổi chương dạy khó, bài dạy khó, mục dạy khó,  )( ra đề khảo sát kết quả thực hiện, có sổ theo dõi )

+ Giải bài tập khó ( chủ yếu môn tiếng Việt, toán ).

+ Thống nhất chương trình dạy nâng cao, dạng bài tập cần rèn cho các em mỗi tháng để tham gia hội thi phân hoá. ( hàng tháng, tổ trưởng kiểm tra vở ghi, ra bài tập kiểm tra đội tuyển của các lớp)

+ Bồi dưỡng kiến thức ứng dụng CNTT.

+ Bồi dưỡng giải toán qua mạng.

+ Thảo luận theo chuyên đề ( phụ đạo hs, giáo dục học sinh cá biệt, rèn kỹ năng sống cho hs, giáo dục giới tính, giáo dục lòng nhân ái, phòng chống thương tích, bạo lực học đường, văn hoá giao thông, ….. ): Phân công cho giáo viên ngay từ đầu năm ( 1đề tài/ giáo viên ).

+ Phân công chuẩn bị thao giảng, dự giờ chéo trong tổ chuyên môn.

Tuần 2,3: Thực hành nội dung đã thống nhất ở tuần 1.

  IV. XÂY DỰNG NỀ NẾP, KỶ CƯƠNG DẠY VÀ HỌC:

1. Tổ chức cho 100%  cán bộ giáo viên- nhân viên, học sinh nghiên cứu Điều lệ trường tiểu học, nội quy học sinh- giáo viên ngay từ đầu năm.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có chất lượng, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các em:  ( theo Điều lệ trường TH )

+  Học sinh đ­ược tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học.

+  Mỗi lớp học đ­ược chia thành các tổ học sinh. Mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học.

3. Thực hiện quy định về nền nếp sinh hoạt trong tuần của học sinh:

Thứ

Nội dung cần thực hiện

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Hai

Đọc 5 điều Bác Hồ dạy trước khi học tiết 1

Đọc 5 điều Bác Hồ dạy trước khi học tiết 1

Đọc 5 điều Bác Hồ dạy trước khi học tiết 1

Đọc 5 điều Bác Hồ dạy trước khi học tiết 1

Đọc 5 điều Bác Hồ dạy trước khi học tiết 1

Ba

-Văn nghệ trước khi học tiết 1

- Ngậm thuốc ngừa sâu răng sau giờ chơi

-Văn nghệ trước khi học tiết 1

- Ngậm thuốc ngừa sâu răng sau giờ chơi

-Văn nghệ trước khi học tiết 1

- Ngậm thuốc ngừa sâu răng sau giờ chơi

-Văn nghệ trước khi học tiết 1

- Ngậm thuốc ngừa sâu răng sau giờ chơi

-Văn nghệ trước khi học tiết 1

- Ngậm thuốc ngừa sâu răng sau giờ chơi

Đọc bảng chữ cái, bảng +,- trước khi học tiết 1

Đọc bảng +,- trước khi học tiết 1

Đọc bảng cửu chương trước khi học tiết 1

Đọc công thức toán học trước khi học tiết 1

Đọc công thức toán học trước khi học tiết 1

Năm

Đọc bảng chữ cái, bảng +,- trước khi học tiết 1

Đọc bảng +,- trước khi học tiết 1

Đọc bảng cửu chương trước khi học tiết 1

Đọc công thức toán học trước khi học tiết 1

Đọc công thức toán học trước khi học tiết 1

Sáu

Xem tư liệu giáo dục đạo đức  theo chủ điểm, giáo dục kỹ năng sống  vào tiết SH TT.

- Cuối giờ SHTT, tổng vệ sinh lớp ( lau quạt, kính..)

- Đọc báo đội, xem tư liệu giáo dục đạo đức  theo chủ điểm, giáo dục kỹ năng sống  vào tiết SHTT.

- Cuối giờ SHTT, tổng vệ sinh lớp ( lau quạt, kính..)

- Đọc báo đội, xem tư liệu giáo dục đạo đức  theo chủ điểm, giáo dục kỹ năng sống  vào tiết SHTT.

- Cuối giờ SHTT, tổng vệ sinh lớp ( lau quạt, kính..)

- Đọc báo đội, xem tư liệu giáo dục đạo đức  theo chủ điểm, giáo dục kỹ năng sống  vào tiết SHTT.

- Cuối giờ SHTT, tổng vệ sinh lớp ( lau quạt, kính..)

- Đọc báo đội, xem tư liệu giáo dục đạo đức  theo chủ điểm, giáo dục kỹ năng sống  vào tiết SHTT.

- Cuối giờ SHTT, tổng vệ sinh lớp ( lau quạt, kính..)

 

4. Tăng cường theo dõi giám sát việc thực hiện nề nếp, hàng ngày, hàng tuần của học sinh và thông báo về gia đình các em kịp thời ( 100% GVCN phải biết địa chỉ gia đình học sinh, điện thoại liên lạc ):

+ Giờ thể dục, ngậm thuốc, xếp hàng vào lớp- ra về, 15 phút kiểm tra đầu giờ phải duy trì thường xuyên. Giáo viên không khoán trắng cho cán bộ lớp, phải có mặt để kiểm tra, quản lý.

+ Giáo dục học sinh đảm bảo chuyên cần. Rèn tư thế ngồi học, giơ tay phát biểu, di chuyển. ( có sổ theo dõi chuyên cần, sĩ số trước mỗi tiết dạy )

+ Xây dựng nền nếp học sinh chào giáo viên vào tiết dạy đầu tiên.

+ Khi học sinh lên học tiết bộ môn, GVCN phải đưa học sinh đi bàn giao, không để học sinh tự đi làm mất trật tự, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

5. Thực hiện cuộc vận động ” Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” :

+ Nghiên cứu, tìm hiểu sách tham khảo trong thư viện: Tối thiểu 30 quyển/ năm/ giáo viên ( minh chứng qua sổ mượn sách của phòng thư viện, sổ tay nghiên cứu, bài kiểm tra, bài thu hoạch về các nội dung giáo viên đã nghiên cứu ).

+ Sáng tạo sản phẩm hay giải pháp thiết thực có sức thuyết phục để nâng cao chất lượng dạy học.

+ Giáo viên là tấm gương sáng về văn hoá đọc cho học sinh noi theo.

 6. Nền nếp tổ văn phòng:

6.1- Nhân viên y tế:

+ Trình sổ theo dõi thức ăn bán trú cho Phó hiệu trưởng phụ trách xác nhận vào cuối tuần.

+ Báo cáo công tác theo dõi vệ sinh trường lớp cho phó hiệu trưởng phụ trách xác nhận vào cuối tuần.

+ Trình kế hoạch tháng cho Phó hiệu trưởng phụ trách ký duyệt vào ngày 10 hàng tháng.

6.2 Nhân viên thư viện:

+ Trình kế hoạch tháng cho Phó hiệu trưởng phụ trách ký duyệt vào ngày 10 hàng tháng.

6.3 Tổng phụ trách đội:

+ Trình kế hoạch tuần, chương trình sinh hoạt chào cờ cho Hiệu trưởng phụ trách ký duyệt trước 3 ngày.

+ Trình kế hoạch tháng cho Hiệu trưởng ký duyệt vào ngày 10 hàng tháng.

6.4 Kế toán:

+Thứ ba hàng tuần trình Hiệu trưởng ký chứng từ.

+ Trình hồ sơ quyết toán các nguồn tài khoản của đơn vị cho Hiệu trưởng ký duyệt vào ngày 10 hàng tháng.

6.5 Tổ trưởng văn phòng:

+ Trình kế hoạch tháng cho Hiệu trưởng ký duyệt vào ngày 10 hàng tháng.

+ Hàng ngày cung cấp thông tin trên mail cho BGH xử lý.

V.  QUY ĐỊNH NGHỈ PHÉP :

          - Nghỉ phải có đơn xin phép.

          - Nghỉ đột xuất có thể báo cáo bằng điện thoại nhưng sau đó phải bổ sung đơn .

( Đột xuất trong các trường hợp sau : Cấp cứu, tai nạn, các trường hợp quá đặc biệt khác. )

          - Người nghỉ phép không phải trả tăng giờ trong các trường hợp sau :

     a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

     b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

     c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

     d) Có giấy phép của bệnh viện nuôi con bệnh, bản thân bệnh và được Phòng giáo dục cho phép.

         - Người nghỉ phép phải trả tăng giờ trong các trường hợp sau :

 a. Nghỉ không phép hoặc không có lí do chính đáng tự trả tiền tăng giờ .

          b. Nghỉ việc riêng: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn…..

VI.  QUY ĐỊNH KHÁC :

  1/ TRANG TRÍ LỚP :

Gồm có:

   - Góc thư viện

   - Biểu bảng theo mô hình VNEN

   - Thời khoá biểu

   - Có sơ đồ chỗ ngồi

   - Có nội quy học sinh

    - Bảng chữ cái – vần ( đối với lớp 1 )

-  Khẩu hiệu :        

    + Năm điều Bác Hồ dạy

    + Trích thư của Bác “Non sông…..”

    - Ảnh Bác Hồ ( sạch đẹp, trang trọng, ảnh phải có khung bao )

    - Hoa kiểng treo tường, đồng hồ.

    - Bảng lớp có cột sau :

+ Phần theo dõi sĩ số: ( góc trái bảng )

Tuần

Lớp

Sĩ số

Vắng

 

1

1/1

30

1

2/1

40

2

 

 

  

 

      

+ Phần chủ điểm tháng: Nằm phía trên dòng thứ, ngày……

2/ TÀI CHÍNH:

         - Không tuỳ tiện lập quỹ lớp .

         - Các khoản tiền thu từ học sinh phải được Hiệu trưởng nhà trường cho phép.

         - GVCN có hồ sơ theo dõi rõ ràng, minh bạch. Khi thu phải ra biên nhận, quyết toán, công khai kịp thời, tạo niềm tin an toàn cho phụ huynh ( Theo mẫu của trường ).

3/ BẢO QUẢN TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG :

- Tất cả tài sản của nhà trường khi sử dụng phải được sự cho phép của Hiệu trưởng:

 +  Không tuỳ tiện di dời tài sản nhà trường.

 +  Khi cho phép sử dụng phải có trách nhiệm bảo quản, bàn giao cụ thể.

 +  Không tự tiện vào văn phòng, phòng thư viện, thiết bị tìm tư liệu, sử dụng máy vi tính ( Trừ người có trách nhiệm được phân công ).

- Có ý thức tiết kiệm, giữ gìn tài sản nhà trường.

Đề nghị tất cả cán bộ giáo viên nghiêm túc thực hiện quy định này.

 

                                                                                                              Hiệu trưởng

                                                       

                                                                      

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan