• Giáo án minh họa, môn Toán lớp 1
    | Trường TH Trần Phú | 264 lượt tải | 1 file đính kèm
    Thực hiện phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 20, cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20.