• CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG
  | Trường TH Trần Phú | 256 lượt tải | 1 file đính kèm
        Cơ sở vật chất của trường học tác động rất lớn đến xây dựng nền nếp, nâng chất lượng dạy học, đến tâm lý- sức khoẻ của giáo viên và học sinh.     Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học là điều kiện cơ bản quyết định sự hình thành và phát ...
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chuyên Đề Của Tổ Chuyên Môn
  | Trường TH Trần Phú | 236 lượt tải | 1 file đính kèm
         Chương trình giáo dục phổ thông thì Tiểu học là bậc học làm nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học ở các bậc học ...
 • Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép một số kĩ năng sống cho học sinh tiểu học
  | Trường TH Trần Phú | 292 lượt tải | 1 file đính kèm